Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Steve Bannon: A Propaganda Retrospective

Kunstenaar Jonas Staal presenteert het eerste retrospectief van de films en het culturele en politieke werk van Stephen K. Bannon

Het Nieuwe Instituut heeft Nederlands kunstenaar Jonas Staal uitgenodigd om een analyse te geven van en te reflecteren op de mechanismes van hedendaage propagandakunst. Het resultaat van deze samenwerking is het tentoonstellingsproject Steve Bannon: A Propaganda Retrospective, het eerste retrospectief van de films en het culturele en politieke werk van Stephen K. Bannon.

Middels dit tentoonstellingproject stelt Het Nieuwe Instituut een aantal van de urgentste vragen aangaande de hedendaage samenleving, waarin kunst, design, architectuur en digitale cultuur een sleutelrol vervullen, publiekelijk aan de orde. De kunstpraktijk van Staal en zijn langdurige onderzoek naar hedendaagse propaganda dient als leidraad voor het navigeren door, begrijpen van, en reageren op de grote invloed die propagandakunst op hedendaagse democratische samenlevingen heeft. Staal stelt voor dat de alt-right niet simpelweg een politieke, maar vooraleerst culturele beweging is die is doorgedrongen tot het bredere veld van de politiek, media en populaire cultuur. Voor Jonas Staal vormt het werk van Bannon een cruciaal voorbeeld van de verreikende invloed die propagandakunst op hedendaagse democratische samenlevingen uitoefent. Deze invloed beperkt zich niet alleen tot de Verenigde Staten. De ambitie van Jonas Staal met Steve Bannon: A Propaganda Retrospective is om een breed publiek inzicht te geven in de gevolgen van de visuele en ideologische architectuur van de alt-right, en om daarmee ook ruimtes en mogelijkheden tot verzet te bieden.

Steve Bannon: A Propaganda Retrospective is gecureerd door Marina Otero Verzier, Director of Research van Het Nieuwe Instituut.

Naast het tentoonstellingsproject zal een serie publicaties en openbare evenementen verdere mogelijkheden scheppen voor het verbreden van het debat over de rol van kunst in de inspiratie en verspreiding van politieke ideologieën en het verbeelden en vormgeven van nieuwe werkelijkheden.

20/04 – 23/09/2018

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

dinsdag — woensdag
11.00 — 17.00

donderdag
11.00 — 21.00

vrijdag — zondag
11.00 — 17.00